peter bremers

De Nederlandse beeldhouwer en glaskunstenaar Peter Bremers (1957) is een kunstenaar in de puurste zin van het woord. Hij laat zich uitsluitend leiden door de inspiratie die hij tijdens zijn vele reizen opdoet. Bijzondere ontmoetingen, de schoonheid van de natuur en de mysterieuze uitstraling van religieuze voorwerpen - Bremers laat ze tot diep in zijn binnenste doordringen. Vervolgens verwerkt hij deze indrukken in telkens nieuwe magistrale series glassculpturen, die blijk geven van een fenomenaal vormgevoel en vaak de grenzen van het technisch mogelijke tarten.
In zijn nieuwe werk geeft Peter Bremers vorm aan de gelaagdheid van zijn ervaringen, opgedaan tijdens zijn reizen. Het gaat niet om de letterlijke indruk van bijvoorbeeld een sneeuwlandschap, maar om hoe kleine indrukken zijn perceptie van de omgeving veranderen. Wat hij ziet, beïnvloedt hoe hij kijkt, en die blik zet zich voort in een reis naar binnen, langs inzichten, gedachten en gevoelens. Uitmondend in een beeld, waarin je, zoals het zout in zeewater, dit alles wel kunt proeven, maar niet kunt zien.
“Als we reizen verbreden we ons blikveld”, aldus Peter Bremers. “We verplaatsen ons, veranderen onze omgeving en staan de confrontatie toe met andere volken, culturen, landschappen en religies. Hoe meer we ons openen voor nieuwe ervaringen, hoe groter de invloed hiervan op ons bestaan. Immers, als onze uiterlijke wereld verandert, verandert ook onze innerlijke wereld. Hoe meer we van de wereld zien, hoe meer we ons bewust worden van onszelf in deze wereld en de wereld in ons.”

In zijn nieuwe serie werken 'Positive Space' richt Peter Bremers zich op de reflectie van de innerlijke ruimte die ontstaat als een sculptuur een buiten- en binnenkant heeft in een transparant medium. De innerlijke ruimte creëert een volume dat verandert door de reflecties in het glas. Door verschillen in materiaaldikte en matte of gepolijste oppervlakten toe te passen, kan deze innerlijke ruimte dominant aanwezig zijn of vluchtig lijken; lichtinval verandert de optische ervaring.    

"We leven in een tijd waarin de perceptie van alledaags nieuws vooral negatief gekleurd is en met toeneemende mate het gevoel van onbehagen en onveiligheid groeit als gevolg van religieuze, politieke en sociale verdeeldheid. Hierdoor kunnen we vergeten onze aandacht te richten op de kansen en resultaten die positieve daden en een positieve levenshouding teweeg brengen. ‘Positieve ruimte’ is synoniem aan tolerantie, waardering, hoop en mogelijkheden."

In deze sculpturen vertaalt de kunstenaar zijn persoonlijke kijk in voor hem zo kenmerkende esthetische vormen. Gebruik makend van translucentie, transparantie en optische effecten vormt hij glas en kristal tot 4-dimensionale beelden. Door spelenderwijs gebruik te maken van het begrip ‘negatieve ruimte’, een holle of open vorm in een beeld, herinnert hij de kijker aan de individuele keuze voor positieve ruimte.