peter bremers

Toon meer

De Nederlandse beeldhouwer en glaskunstenaar Peter Bremers (1957) is een kunstenaar in de puurste zin van het woord. Hij laat zich uitsluitend leiden door de inspiratie die hij tijdens zijn vele reizen opdoet. Bijzondere ontmoetingen, de schoonheid van de natuur en de mysterieuze uitstraling van religieuze voorwerpen - Bremers laat ze tot diep in zijn binnenste doordringen. Vervolgens verwerkt hij deze indrukken in telkens nieuwe magistrale series glassculpturen, die blijk geven van een fenomenaal vormgevoel en vaak de grenzen van het technisch mogelijke tarten. In zijn nieuwe werk geeft Peter Bremers vorm aan de gelaagdheid van zijn ervaringen, opgedaan tijdens zijn reizen. Het gaat niet om de letterlijke indruk van bijvoorbeeld een sneeuwlandschap, maar om hoe kleine indrukken zijn perceptie van de omgeving veranderen. Wat hij ziet, beïnvloedt hoe hij kijkt, en die blik zet zich voort in een reis naar binnen, langs inzichten, gedachten en gevoelens. Uitmondend in een beeld, waarin je, zoals het zout in zeewater, dit alles wel kunt proeven, maar niet kunt zien. “Als we reizen verbreden we ons blikveld”, aldus Peter Bremers. “We verplaatsen ons, veranderen onze omgeving en staan de confrontatie toe met andere volken, culturen, landschappen en religies. Hoe meer we ons openen voor nieuwe ervaringen, hoe groter de invloed hiervan op ons bestaan. Immers, als onze uiterlijke wereld verandert, verandert ook onze innerlijke wereld. Hoe meer we van de wereld zien, hoe meer we ons bewust worden van onszelf in deze wereld en de wereld in ons.”