Kunst kopen is geen kunst

100% kunst | 0% rente

Een bloeiende kunstmarkt vormt een inkomstenbron voor kunstenaars en getuigt van betrokkenheid van individu en samenleving bij beeldende kunst. Om ook in Nederland de particuliere markt voor kunst van hoge kwaliteit een flinke stimulans te geven is er de KunstKoop van het Mondriaan Fonds.

Met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds kunnen particulieren kunst op afbetaling kopen bij Etienne Gallery zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening.

 • De regeling geldt voor kunstwerken (minimumprijs € 750,-) die gemaakt zijn ná 1945 door nog levende kunstenaars.
   
 • De lening bedraagt maximaal € 7.500,- per kunstwerk. Kost het kunstwerk meer, dan voldoet de koper het resterende bedrag zelf.
   
 • De aanbetaling bedraagt minimaal 10% van de prijs, met een maximum van  € 450,-. Voor werken met een kostprijs boven € 7.950,- gelden hogere aanbetalingen.
   
 • De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. Er kan altijd zonder extra kosten vervroegd worden afgelost.
   
 • De koper betaalt minimaal € 22,50 per maand aan aflossing.
   
 • De kredietverlener bepaalt of de lening wordt toegekend. Toetsing en registratie van de lening bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel maken deel uit van de procedure.
   
 • Twee grenzen kunnen niet overschreden worden: de regeling is van toepassing voor particulieren in de leeftijd van 18-75 jaar.

KunstKoop in 4 stappen

1. U besluit een kunstwerk te kopen in onze galerie, die deelneemt aan de KunstKoop.

2. U sluit met ons een koopovereenkomst en doet een aanbetaling.

3. Daarna verzendt u het aanvraagformulier voor de lening naar de kredietverlener. Die bericht u of de lening wordt verstrekt. Als dit het geval is, ondertekent u het leencontract.

4. De kredietverlener betaalt het totaalbedrag van de lening dan rechtstreeks aan ons. De rente van de lening wordt voor u door de Mondriaan Stichting aan de kredietverlener betaald.

Meer informatie vindt u op de site www.kunstkoop.nl of www.mondriaanfonds.nl.